Π.Τ.Π.Ε.

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κεντρική σελίδα
Συνεργάτες
Εκδόσεις
Εκδηλώσεις
Εκπ/κά Προγράμματα
Βιβλία Συνεργατών
Συνδέσεις
Ανακοινώσεις

 

 

 

Παραγγελίες Εκδόσεων Εργαστηρίου Λόγου

& Πολιτισμού

 

 

 

 

 

    Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού, με διευθύντρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Μαρία Παπαδοπούλου εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα μελέτης και έρευνας στις περιοχές της γλωσσικής καλλιέργειας, γενικής και παιδικής λογοτεχνίας, αφηγηματολογίας, παραμυθιού και έντεχνου λαϊκού λόγου. Ειδικότερα οι περιοχές μελέτης και έρευνας εστιάζονται: α) στην καλλιέργεια της γλώσσας των νηπίων με i) καταγραφή των διαφόρων μορφών προφορικού λόγου (με μαγνητοσκόπηση και βιντεοσκόπηση) βάσει προγράμματος, ii) απομαγνητοφώνηση του υλικού, iii) μελέτη και ανάλυση του ερευνητικού υλικού iv) ανίχνευση προβλημάτων προφορικού λόγου, άρθρωσης, κ.λπ. v) ανάλυση της βαθμιαίας κατάκτησης του γλωσσικού κώδικα, vi) αξιολόγηση της προφορικής επικοινωνίας και β) στην λογοτεχνία με: i) καταγραφή της λαϊκής λογοτεχνίας (παραμύθια, αινίγματα), ii) μελέτη της λαϊκής λογοτεχνίας, iii) μελέτη της λαϊκής αφήγησης (αφηγηματολογία) iv) διασύνδεση με τους λαϊκούς αφηγητές - παραμυθάδες (αρχείο λαϊκών αφηγητών Θεσσαλίας, v) συλλογή και μελέτη λαϊκών παιδικών παιχνιδιών, τραγουδιών κ.λπ. vi) ίδρυση μουσείου παιδικής λογοτεχνίας, vii) οργάνωση εκδηλώσεων για το παιδικό βιβλίο.  Λειτουργεί άτυπα από το 1994 και  τυπικά από  14-7-1998 (ΦΕΚ 146). Από την αρχή της λειτουργίας του, οργανώνει σεμινάρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις οι οποίες ενισχύουν την αναγκαιότητα της ύπαρξής του. Παράλληλα, αποτελεί πόλο έλξης για τους φοιτητές – και όχι μόνο – του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με το πλούσιο υλικό του που διαθέτει:

  • Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου - 1000 περίπου βιβλία

  • Εργασίες φοιτητών από το 1989 μέχρι τώρα - 1200 περίπου. Ανάμεσα στα άλλα υπάρχουν καταγραμμένα ήθη - έθιμα και παραμύθια απ' όλη την Ελλάδα

  • Υλικό Μουσείου Παιδικής Λογοτεχνίας

  • Εργασίες από το Πρόγραμμα Εξομοίωσης - 200 περίπου

  • Κασέτες ήχου από εργασίες φοιτητών και από έρευνα σε νηπιαγωγεία - 900 περίπου

  • 40 τίτλοι περιοδικών - 800 τεύχη περίπου

    Το παραπάνω υλικό αποτελεί μια από τις βασικές πηγές αναζήτησης πληροφοριών για την εκπόνηση προπτυχιακών και ερευνητικών εργασιών.  Επίσης ένας από τους σημαντικούς στόχους του Εργαστηρίου είναι η ίδρυση Μουσείου Παιδικής Λογοτεχνίας