Π.Τ.Π.Ε.

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κεντρική σελίδα
Συνεργάτες
Εκδόσεις
Εκδηλώσεις
Εκπ/κά Προγράμματα
Βιβλία Συνεργατών
Συνδέσεις
Ανακοινώσεις

 

 

 

Παραγγελίες Εκδόσεων Εργαστηρίου Λόγου

& Πολιτισμού

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

- Παν/μιο Θεσσαλίας (www.uth.gr)
 

- Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (www.ece.uth.gr)
 
- Βιβλιοθήκη Παν/μιου Θεσσαλίας (www.lib.uth.gr)
 
- Ηλεκτρονικό Περιοδικό "Κείμενα" (keimena.ece.uth.gr)
 
- Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Αφήγησης (www.pofa.uth.gr)