Π.Τ.Π.Ε.

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κεντρική σελίδα
Συνεργάτες
Εκδόσεις
Εκδηλώσεις
Εκπ/κά Προγράμματα
Βιβλία Συνεργατών
Συνδέσεις
Ανακοινώσεις

 

 

 

Παραγγελίες Εκδόσεων Εργαστηρίου Λόγου

& Πολιτισμού

 

 

 

 

 

Μουσείο Παιδικής Λογοτεχνίας

Αγαπητοί φίλοι,

    Στο Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί Μουσείο Παιδικής Λογοτεχνίας με σκοπό τη συγκέντρωση, την ταξινόμηση, τη μελέτη και την αξιοποίηση του ανάλογου υλικού.

    Στο Μουσείο Παιδικής Λογοτεχνίας πρόσβαση έχουν οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι ερευνητές και μελετητές της Παιδικής Λογοτεχνίας. Το υλικό που συγκεντρώνουμε είναι:

-Αρχεία προσωπικά των συγγραφέων και εικονογράφων
-Προσωπικά αντικείμενα
-Χειρόγραφα
-Φωτογραφίες –φωτογραφικό υλικό
-Αλληλογραφία
-Γράμματα παιδιών κ.λ.π.
-Βιβλία (ελληνικά και ξένα)
-Πρώτες εκδόσεις – παλιά βιβλία
-Χαρακτική, ζωγραφική, σκίτσα, αφίσες, κολάζ, κ.α.
-Μεταφράσεις
-Περιοδικά
-Κασέτες-CD-ROM
-Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσείων

Και ό,τι άλλο αφορά την ιστορία, τα πρόσωπα και τη βιβλιοπαραγωγή της Παιδικής Λογοτεχνίας.
 

Φιλικά
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Β.Δ. Αναγνωστόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου

Για περισσότερες  πληροφορίες:  Ελένη Κονταξή
Τηλ. 2421074996, Fax 2421074673
e-mail: elpol@uth.gr