- Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Το έπος του Σαράντα και το δημοτικό μας τραγούδι, Πανηγυρικός για την 28η Οκτωβρίου 1940. Εκφωνήθηκε στην αίθουσα τελετών «Γιάννης Κορδάτος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το 1996.