- Β. Δ. Αναγνωστόπουλος – Βασιλική Λαλαγιάννη (επιμ.), Η Θεσσαλία στη Λογοτεχνία και Γραμματεία, 1998, σελ. 141, τιμή: 9€.

Πώς περνά η Θεσσαλία ως θέμα και χώρος στη λογοτεχνία και γενικότερα στη Γραμματεία;

Πώς συγγραφείς, λογοτέχνες, ποιητές, λόγιοι, άνθρωποι των Γραμμάτων και της Τέχνης έγραψαν, περιέγραψαν ή μίλησαν με τον τρόπο του ο καθένας για τους Θεσσαλούς, τα ήθη και τα έθιμα, τους αγώνες, απελευθερωτικούς και κοινωνικούς, τα προϊόντα της Θεσσαλίας.

Πώς πέρασαν μέσα στα επιστημονικά συγγράμματα και κυρίως στη λογοτεχνία τα γνωρίσματα του τόπου, των ανθρώπων, της φύσης, τα ποτάμια και οι λίμνες, τα ζώα του κάμπου και του βουνού, τα γλέντια, η χαρά και ο θάνατος…