Ημερολόγιο Σπουδής 2003, αρ.16, 2002, τιμή: 3€

 

Με το Ημερολόγιο Σπουδής 2003 θυμίζουμε:

 -    Την επέτειο 90 χρόνων από τη γέννηση της Ρένας Καρθαίου (1913)

 -    Την επέτειο 60 χρόνων από τη γέννηση της Ειρήνης Μάρρα  (1943-1998                 

 -    Την επέτειο 100 χρόνων από τη γέννηση του Μ.Δ. Στασινόπουλου (1903-2002)

Το Ημερολόγιο Σπουδής 2003 θυμίζουμε: αποτελεί μικρή προσφορά στο μεγάλο έργο τους.