- Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Η γλώσσα στη λαϊκή λογοτεχνία: η περίπτωση των παραμυθιών, Βόλος 1996.

Η ομιλία αυτή έγινε, στα πλαίσια ειδικού προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού, με αφορμή την εκδήλωση που οργάνωσε το περιοδικό η άλως «προς τιμήν του συγγραφέα και Καθηγητή Β. Δ. Αναγνωστόπουλου, στις 20-8-1997, στην Αίθουσα Λόγου της Φιλεκπαιδευτικιής Εταιρίας. Το ίδιο θέμα, σε πρώτη και συνοπτική μορφή, αναπτύχθηκε στην Επιστημονική Ημερίδα που οργάνωσαν  Ο Φ. Ι.Λ.Ο.Σ Τρικάλων και τα Παιδαγωγικά Τμήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το γενικό τίτλο «20 χρόνια από την καθιέρωση της κοινής νεοελληνικής (δημοτικής) ως επίσημης γλώσσας: Διαπιστώσεις - προβληματισμοί - προτάσεις», (22 Μαρτίου 1997, ΕΒΕ Τρίκαλα).