- Το σύγχρονο ελληνικό παιδικό – νεανικό μυθιστόρημα, πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου 9-11 Μαΐου 2003, επιμ. Τ. Τσιλιμένη, Σύγχρονοι ορίζοντες, Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 568

Στο συλλογικό αυτό τόμο περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο που διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, στο Βόλο, το Μάιο του 2003, με θέμα: Το σύγχρονο ελληνικό παιδικό – νεανικό μυθιστόρημα. Τα θέματα παρουσιάζονται σε τρεις βασικές ενότητες:

Α΄ ενότητα: «Η εσωτερική διερεύνηση του μυθιστορήματος».

Β΄ ενότητα: «Θεματολογία του μυθιστορήματος».

Γ΄ ενότητα: «Το μυθιστόρημα και οι δημιουργοί του».

Το Παιδικό και Νεανικό Μυθιστόρημα μετά το 1980 εμφανίζει μια δυναμική παρουσίας στο χώρο της Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας, την οποία μελέτησαν και διερεύνησαν καθηγητές Πανεπιστημίων, Διδάκτορες, Σχολικοί Σύμβουλοι, συγγραφείς κ.ά. Έτσι λοιπόν ο τόμος αυτός συμβάλλει στον προβληματισμό, προωθεί το διάλογο και αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν γενικότερα την Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία.