- Παραμύθια σε εικόνες: Η ομπρέλα, Το καπέλο, Το αυγό, Το ψαράκι, εικ. Τσακνιά Ε.,Καστανιώτης, Αθήνα 1994

Πρόκειται για τέσσερις φακέλους που κάθε ένας περιέχει οκτώ ανεξάρτητες εικονογραφημένες καρτέλες με έναν βασικό θεματικό πυρήνα σε εξέλιξη. Το παιδί καλείται να φανταστεί μια πιθανή αρχή και να τοποθετήσει τις καρτέλες με τρόπο ώστε να εξελίσσεται μια αφήγηση με αιτιατές σχέσεις. Ανάλογα με τη σειρά τοποθέτησης ξεπηδούν διαφορετικές ιστορίες κάθε φορά. Υλικό ιδιαίτερα χρήσιμο για μυθοπλασία και δημιουργία κειμένου από παιδιά 4- 7 χρονών.