- Με ένα ΦΙ και ένα ΠΙ (φτιάχνω παραμύθια), εικ. Παπανικολάου Π., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001

Άλλο ένα βιβλίο της συγγραφέα που αποτελεί μέθοδο μυθοπλασίας. Το σχήμα και η  μορφή του βιβλίου παρέχει τη δυνατότητα δοκιμής και εξάσκησης  της μυθοπλαστικής ικανότητας των παιδιών. Ο συνδυασμός ανεξάρτητης εικονογράφησης και κειμένου ενισχύει την ανάπτυξη της γλώσσας και της φαντασίας του αναγνώστη, ενώ συγχρόνως παρέχει τη δυνατότητα αντίληψης των στοιχείων της δομής  που έχει κάθε ολοκληρωμένη ιστορία. Το παιχνίδι της μυθοπλασίας μπορεί να είναι ατομικού και ομαδικού χαρακτήρα, αλλά  και ανεξάντλητο  αφού κάθε φορά ανάλογα με τις επιλογές  προκύπτουν διαφορετικές ιστορίες.