- Λεξικό Συγγραφέων για παιδιά,Βιβλίο δραστηριοτήτων, Τ.Τσιλιμένη, Α.Ξάφη, Ελληνικά  Γράμματα, Αθήνα 2004

Ένα πρωτότυπο λεξικό στο οποίο αυτοπαρουσιάζονται 70 σχεδόν συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας.Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό με προσωπικές φωτογραφίες των συγγραφέων και με εξώφυλλα βιβλίων τους, καθώς και οι προτεινόμενες δραστηριότητες για ενασχόληση των παιδιών κάνουν το βιβλίο χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και όλων όσων ασχολούνται με παιδιά και ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια της βιβλιοφιλίας και της αναγνωστικής ικανότητάς τους. Το βιβλίο περιέχει αφίσα μεγάλων διαστάσεων με τους συγγραφείς.