- Ιστορίες του γυαλιού και του γιαλού, εικ. Ανδρικόπουλος Ν., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000

Τρεις  ιστορίες για γυάλινα και παράξενα καράβια που άλλοτε στα χέρια παιδιών , άλλοτε  στην τύχη του αέρα αγωνίζονται για διαχρονικές αξίες και υλοποίηση παροιμιών, όπως «κάνε το καλό και ρίξτο στο γυαλό». Δροσερές, τρυφερές ιστορίες  με έντονο το στοιχείο της διακειμενικότητας. Έντονο του στοιχείο του ανιμισμού όσον αφορά τους ήρωες, ιδιαίτερα προσφιλές στοιχείο για τα μικρά παιδιά. Για αναγνώστες 4-10 χρονών.