- Γιορτές στο νηπιαγωγείο, Καστανιώτης, Αθήνα 2002, δ΄εκδ., σελ.308

Το βιβλίο περιλαμβάνει ολοκληρωμένες προτάσεις για διάφορες γιορτές που παρουσιάζονται σε χώρους όπου απασχολούνται παιδιά. Η θεματική είναι ποικίλη και το όλο πνεύμα στησίματος είναι σύμφωνο με τις σύγχρονες παιδαγωγικές  ανάγκες και αντιλήψεις που εφαρμόζονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί χρήσιμο υλικό για την εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης και της ευέλικτης ζώνης στο σχολείο.