- Φρούλου! Φρούλου! Φρέλα! Να ΄ταν χαλβάς η τρέλα!!! (συνεργασία Θ.Χορτιάτη), εικ. Γούσης Σ., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σελ. 85

Στις σελίδες  του βιβλίου φιλοξενούνται ποιήματα και τραγούδια που έγραψε η ποιήτρια Θ. Χορτιάτη. Είναι μια πρωτότυπη πρόταση προσέγγισης της τέχνης της ποίησης  από τα παιδιά  που προτείνει η Τσιλιμένη Τ.. που έχει και την παιδαγωγική ευθύνη. Τα παιδιά χαίρονται τον ποιητικό λόγο αλλά και καλούνται να δοκιμάσουν τις ποιητικές τους ικανότητες. Οι ασκήσεις και τα  παιχνίδια στα οποία εμπλέκεται ο αναγνώστης  αποτελούν άριστες ασκήσεις προφορικής και γραπτής έκφρασης. Το βιβλίο συνοδεύεται από κασέτα  με ποιήματα, τραγούδια και μουσική του Τζανετάκη Ν. Για παιδιά ηλικίας 4-8 χρονών.