- 56 δραστηριότητες και παιχνίδια για την ανάγνωση και τη γραφή στο Νηπιαγωγείο, Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς (2310- 418922) Μαρκόπουλος, Θεσ/νίκη 2001, σελ.151

Παρουσιάζονται δραστηριότητες αλλά και παιχνίδια που αφορούν τη Γλώσσα στην Προσχολική Εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες έχουν εφαρμοστεί σε Δημόσια Νηπιαγωγεία του Ν. Πιερίας στα πλαίσια της  υλοποίησης του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα του Υ.Π.Ε.Π.Θ και του Π.Ι. Καλύπτονται όλων των ειδών τα κείμενα (απαριθμητικά, παρουσίασης, κ.ά) καθώς επίσης  προτείνεται εύκολος τρόπος δανεισμού βιβλίων.