- Δεν είμαι μικρός! Εικονογράφηση: Γ.Χαλκιάς, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003 

Ένα βιβλίο εργαλείο στα χέρια των νηπιαγωγών και των γονιών για την καλλιέργεια της ικανότητας της ανάγνωσης και της γραφής από παιδιά 4 εως 7 χρόνων.Το λογοτεχνικό κείμενο συνοδεύεται και από δραστηριότητες για τους μικρούς αναγνώστες.