- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Τασούλα Τσιλιμένη,  2004

Ο Βιβλιογραφικός Οδηγός, περιλαμβάνει βιβλιογραφικές πληροφορίες που αφορούν 163 βιβλία (και 71 λήμματα) για την παιδική λογοτεχνία που κυκλοφόρησαν από το 1980 μέχρι το 2003.