- Κουκλοθέατρο Ι, Πώς  στήνεται  ένα  έργο, εκδ.  Καστανιώτη,  Αθήνα 1994, σ.251  (1999 τρίτη  έκδοση)

Το  βιβλίο αυτό αναλύει  όλες  τις  διαδικασίες  και  τα υλικά,  τα οποία  συμβάλλουν στο  στήσιμο  ενός  κουκλοθεατρικού  έργου.   Είναι μια μονογραφία, η οποία στηρίζεται στη θεωρία  και  ολοκληρώνεται με  την  πράξη.  Στις  251 σελίδες της  μελέτης  του  γνωρίζουμε  την  κούκλα: τη  γέννηση - σχεδιασμό,  τα υλικά  και  τις τεχνικές  κατασκευής  της, τα  σκηνικά και την εμψύχωσή της  πάνω στη  σκηνή  κ.ά.. Επίσης περιλαμβάνει  ένα  μεγάλο  αριθμό  πατρόν  για  κούκλες  (ζώα,  πουλιά, έντομα  και ανθρώπους), κατάλληλα  για τα  παιδιά  που ανταποκρίνονται  στα  62 νέα  έργα της  Τ. Τσιλιμένη, Κουκλοθέατρο ΙΙ.  Τέλος το περιεχόμενο  πλαισιώνεται  από πλούσιο φωτογραφικό  και σχεδιαστικό  υλικό  μοναδικό  στη  βιβλιογραφία   του  κουκλοθέατρου.