Απόστολος Μαγουλιώτης

Βιβλία

 

1. Αρχή  του  σχεδίου  και  μέσα  έκφρασης,  Gutenberg,  Αθήνα 1989, σ. 101   (2000 τελευταία  έκδοση).

Το  βιβλίο αυτό  στοχεύει  στην  παρουσίαση  υλικών  και τεχνικών  ως  μέσων  έκφρασης, τα  οποία  μπορούν  να  συμβάλουν   στην  αρχή  δημιουργίας  του  σχεδίου. Η  συμβολή  αυτού  του  μελετήματος  είναι  σημαντική  στο  χώρο  της εικαστικής  αγωγής.

 

2. Κατασκευές  για  Κολλάζ - Αρχιτεκτονική – Θέατρο, εκδ.  Gutenberg,  Αθήνα 1989, σ. 119 (2000 τελευταία έκδοση).

Το βιβλίο  αυτό  αφιερώνεται στις  δυνατότητες  της τεχνικής του  κολλάζ,  αρχίζοντας  από τη  σκέψη  του  Πικάσο. Το  νεωτεριστικό των 119  σελίδων του  συνίσταται στη  γνωριμία  με τα «άχρηστα» υλικά από τη φύση και από  τη βιομηχανία  κ.ά., τα  οποία  μεταμορφώνονται σε αισθητικές μεμονωμένες μορφές  ή  ολόκληρες  παραστάσεις (κατασκευές  συμβολικές  ή χρηστικές  εκφράσεις των παιδιών). Το  σύγγραμμα  είναι  αξιόλογο ως  πηγή  πληροφόρησης  και εικαστικής  έμπνευσης.  

 

3. Ζωγραφική  - Γλυπτική – Χαρακτική εκδ.  Gutenberg,  Αθήνα 1989, σ. 117 (2001 τελευταία  έκδοση)                                               

Το  βιβλίο  αυτό, καταγράφει  τα  υλικά  και τις  τεχνικές της  Ζωγραφικής, της  Χαρακτικής και της  Γλυπτικής. Η  πρωτοτυπία  του  συνίσταται  στο  περιεχόμενο, με τα  εύχρηστα υλικά και  τις απλές τεχνικές, όλα κατάλληλα και αποδοτικά  στα μικρά παιδιά.  Είναι  πλούσιο  σε  φωτογραφικό υλικό  και κατατοπιστικό  σε  πληροφορίες. και αυτό αποδεικνύεται από τις   επανεκδόσεις  με τελευταία το  2001.

Πρόκειται για τρία  αξιόλογα βιβλία, τα οποία  χρησιμοποιούνται  στους  χώρους  των εικαστικών εφαρμογών (εκπαίδευσης), και, όπως  αναφέρεται  και  στο  βιογραφικό και των λοιπών  στοιχείων  του  υποψηφίου,  τα  βιβλία  αυτά προσφέρθηκαν ως  διδακτικά  συγγράμματα σε Παιδαγωγικά  Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τμήματα  των ΤΕΙ.  Επίσης    σχολιάστηκαν  ευμενώς  από  τον  Αθηναϊκό  και επαρχιακό ημερήσιο και περιοδικό  τύπο.  Και ειδικά  τα  βιβλία: α)  Ζωγραφική –Γλυπτική -Χαρακτική  και  β)   Αρχή  του Σχεδίου και τα  μέσα   Έκφρασης,  καταγράφηκαν  στον  κατάλογο  της Διεθνούς  βιβλιοθήκης  νέων  του  Μονάχου  του 1991.

 

4. Οι γραμμές  της Φαντασίας,  Καρδίτσα 1993.

Η  παρουσία αυτού  του  «Μπλοκ»  αποσκοπεί  στην ανάπτυξη  της  οπτικής αντίληψης  και  στην  αφύπνιση  της  δημιουργικής φαντασίας  των  παιδιών. Στην  ουσία  είναι  μια  δραστηριότητα  σε  ετήσια  βάση, είναι  ένα  «ερέθισμα»  απλό, διαφορετικό  κάθε  φορά,  που  τροφοδοτεί  συνεχώς  τη φαντασία. Το  έργο  αυτό  είναι  σε  μορφή  «μπλοκ», με γραμμές, διαγράμματα,  σχήματα κ.ά, τα οποία   αφυπνίζουν  την παρατήρηση και τη φαντασία  και στη συνέχεια προκαλούν τη δημιουργικότητα των  παιδιών. Η δημιουργία  του,  είναι  αποτέλεσμα  έρευνας,  η  οποία  στηρίχθηκε  στη θεωρία  του  «τυχαίου» ως  κινήτρου δημιουργίας της  τέχνης,. 

Μετά  από  την  πρώτη  έκδοση, το  έργο επανεκδόθηκε   με  τον τίτλο: Το  Μπλοκ  της  Φαντασίας  και  είναι  μια  νέα   και εμπλουτισμένη  έκδοση,  η οποία  κυκλοφορεί   από  τις εκδόσεις Gutenberg,  Αθήνα. Είναι  έργο   πρωτότυπο  και μοναδικό  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης.                                          

 

5. Κουκλοθέατρο Ι, Πώς  στήνεται  ένα  έργο, εκδ.  Καστανιώτη,  Αθήνα 1994, σ.251  (1999 τρίτη  έκδοση)

Το  βιβλίο αυτό αναλύει  όλες  τις  διαδικασίες  και  τα υλικά,  τα οποία  συμβάλλουν στο  στήσιμο  ενός  κουκλοθεατρικού  έργου.   Είναι μια μονογραφία, η οποία στηρίζεται στη θεωρία  και  ολοκληρώνεται με  την  πράξη.  Στις  251 σελίδες της  μελέτης  του  γνωρίζουμε  την  κούκλα: τη  γέννηση - σχεδιασμό,  τα υλικά  και  τις τεχνικές  κατασκευής  της, τα  σκηνικά και την εμψύχωσή της  πάνω στη  σκηνή  κ.ά.. Επίσης περιλαμβάνει  ένα  μεγάλο  αριθμό  πατρόν  για  κούκλες  (ζώα,  πουλιά, έντομα  και ανθρώπους), κατάλληλα  για τα  παιδιά  που ανταποκρίνονται  στα  62 νέα  έργα της  Τ. Τσιλιμένη, Κουκλοθέατρο ΙΙ.  Τέλος το περιεχόμενο  πλαισιώνεται  από πλούσιο φωτογραφικό  και σχεδιαστικό  υλικό  μοναδικό  στη  βιβλιογραφία   του  κουκλοθέατρου.

 

6. Ιστορία του Νεοελληνικού κουκλοθέατρου – Φασουλής, Διδακτορική  Διατριβή, υπό  έκδοση,  σελ.595 

Με τη  διδακτορική  του  διατριβή  ο κ. Απ. Μαγουλιώτης αποσκοπεί στην  γνωριμία με τη ιστορία  του νεοελληνικού κουκλοθέατρου με πρωταγωνιστή  τον Φασουλή. Στην  έρευνα  αυτή  ο  συγγραφέας  περιγράφει  την  κοινωνική κατάσταση της  Αθήνας  (στα  τέλη του  19ου  και τις  αρχές  του  20ου  αιών.) ως  τόπου  γέννησης   του Φασουλή,   ένα θέαμα  δύο  περιόδων (αποκριάτικη  και  θεατρική ), αναλύει την τέχνη κατασκευής  των  κουκλών,  των σκηνικών,  το  ζωντάνεμα , τη  μουσική, τους τρόπους  διαφήμισης,   τους κύριους  εκπροσώπους  κουκλοπαίχτες,  το  δραματολόγιο  του  νεοελληνικού  κουκλοθέατρου, τους χώρους  δράσης, ανάπτυξης  και παρακμής αυτού  του φαινομένου  καθώς  και την πρόκληση  του παιδικού  Φασουλή ή του παιδικού κουκλοθέατρου.  Η παρούσα  εργασία  πλαισιώνεται από ειδικά, γενικά  συμπεράσματα, πίνακες,  προγράμματα παραστάσεων, σχέδια  και  φωτογραφίες  γύρω από τις κούκλες, τα  σκηνικά,  τους  κουκλοπαίχτες  και  άλλα.

Η πληρότητα  και η πρωτοτυπία  αυτής  της   διατριβής, σχολιάσθηκε  ευμενώς από το  Βάλτερ  Πούχνερ, Καθηγητή  Θεατρολογίας  του Πανεπιστημίου  Αθηνών, σε   άρθρο με  θέμα: Ο αδικημένος  αδελφός  του  Καραγκιόζη, στο  περιοδικό «ΠΡΟΣΩΠΑ, 21ος ΑΙΩΝΑΣ» (27-11-1999)  της  εφημερίδας   ΤΑ ΝΕΑ, και  επιγραμματικά  αναφέρω: «…Η  εργασία  του  Μαγουλιώτη  αλλάζει  την  όλη  εικόνα  για τα  λαϊκά  θεάματα  στη  στροφή  του  αιώνα…Ο συγγραφέας… έχει συγκεντρώσει  έναν  επιβλητικό  όγκο  υλικού  και τεκμηρίων…  που  αποδεικνύει  περίτρανα  τη σημαντική  υπόσταση  του είδους  στο  θεατρικό  γίγνεσθαι  της  εποχής… »  

 

7. Εικαστικές  δημιουργίες Ι,  Μέσα  από την  Παρατήρηση,  Ιδέες- Σκέψεις  και Προτάσεις    δραστηριοτήτων, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2002,   

8. Εικαστικές  δημιουργίες ΙΙ,  Μέσα  από τη Φαντασία,  Ιδέες- Σκέψεις  και Προτάσεις    δραστηριοτήτων, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2003

Πρόκειται  για μια μονογραφία και αναφέρεται στην  παρατήρηση  και στη φαντασία ως  δύο  σημαντικούς  συντελεστές  των εικαστικών δημιουργιών. Οι εικαστικές δημιουργίες στηρίζονται στο «κοίταγμα» του ανθρώπου, πλάθονται στη «φαντασία» και υλοποιούνται με την ανακάλυψη των εργαλείων, τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ύλης. Με τα όργανα της παρατήρησης ο δημιουργικός θεατής-καλλιτέχνης αντλεί οπτικές και απτικές πληροφορίες από τον εξωτερικό κόσμο του. Κατόπιν, παράλληλα η ανεξάρτητα, η λειτουργία της παρατήρησης τροφοδοτεί την αναπλαστική και δημιουργική φαντασία, η οποία με τη σειρά της επινοεί στοιχεία ή εικόνες, για να εκφράσει αυτά που αντιλαμβάνεται ο δημιουργικός άνθρωπος.  Η παρατήρηση και η φαντασία ως βασικοί παράγοντες των εικαστικών δημιουργιών λειτουργούν σε όλους τους ανθρώπους- μικρούς και μεγάλους- αρκεί να τις προκαλέσουμε ή να τις αναπτύξουμε με ιδέες –σκέψεις και προτάσεις δραστηριοτήτων. Αυτό είναι και το μέλημα της παρούσας εργασίας. Στο έργο αυτό παρουσιάζονται στοιχεία που έχουν σχέση με σκέψεις, ανακαλύψεις και εφαρμογές των τεχνών. Γι' αυτό απευθύνεται σε όλους αυτούς που θέλουν να ανακαλύψουν την ομορφιά της εικαστικής δημιουργίας, αλλά και να την  αξιοποιήσουν ανάλογα, όπως οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί της τέχνης όλων των βαθμίδων και χώρων.