- Εικαστικές  δημιουργίες Ι,  Μέσα  από την  Παρατήρηση,  Ιδέες- Σκέψεις  και Προτάσεις    δραστηριοτήτων, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2002,   

- Εικαστικές  δημιουργίες ΙΙ,  Μέσα  από τη Φαντασία,  Ιδέες- Σκέψεις  και Προτάσεις    δραστηριοτήτων, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2003

Πρόκειται  για μια μονογραφία και αναφέρεται στην  παρατήρηση  και στη φαντασία ως  δύο  σημαντικούς  συντελεστές  των εικαστικών δημιουργιών. Οι εικαστικές δημιουργίες στηρίζονται στο «κοίταγμα» του ανθρώπου, πλάθονται στη «φαντασία» και υλοποιούνται με την ανακάλυψη των εργαλείων, τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ύλης. Με τα όργανα της παρατήρησης ο δημιουργικός θεατής-καλλιτέχνης αντλεί οπτικές και απτικές πληροφορίες από τον εξωτερικό κόσμο του. Κατόπιν, παράλληλα η ανεξάρτητα, η λειτουργία της παρατήρησης τροφοδοτεί την αναπλαστική και δημιουργική φαντασία, η οποία με τη σειρά της επινοεί στοιχεία ή εικόνες, για να εκφράσει αυτά που αντιλαμβάνεται ο δημιουργικός άνθρωπος.  Η παρατήρηση και η φαντασία ως βασικοί παράγοντες των εικαστικών δημιουργιών λειτουργούν σε όλους τους ανθρώπους- μικρούς και μεγάλους- αρκεί να τις προκαλέσουμε ή να τις αναπτύξουμε με ιδέες –σκέψεις και προτάσεις δραστηριοτήτων. Αυτό είναι και το μέλημα της παρούσας εργασίας. Στο έργο αυτό παρουσιάζονται στοιχεία που έχουν σχέση με σκέψεις, ανακαλύψεις και εφαρμογές των τεχνών. Γι' αυτό απευθύνεται σε όλους αυτούς που θέλουν να ανακαλύψουν την ομορφιά της εικαστικής δημιουργίας, αλλά και να την  αξιοποιήσουν ανάλογα, όπως οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί της τέχνης όλων των βαθμίδων και χώρων.