- Οι γραμμές  της Φαντασίας,  Καρδίτσα 1993.

Η  παρουσία αυτού  του  «Μπλοκ»  αποσκοπεί  στην ανάπτυξη  της  οπτικής αντίληψης  και  στην  αφύπνιση  της  δημιουργικής φαντασίας  των  παιδιών. Στην  ουσία  είναι  μια  δραστηριότητα  σε  ετήσια  βάση, είναι  ένα  «ερέθισμα»  απλό, διαφορετικό  κάθε  φορά,  που  τροφοδοτεί  συνεχώς  τη φαντασία. Το  έργο  αυτό  είναι  σε  μορφή  «μπλοκ», με γραμμές, διαγράμματα,  σχήματα κ.ά, τα οποία   αφυπνίζουν  την παρατήρηση και τη φαντασία  και στη συνέχεια προκαλούν τη δημιουργικότητα των  παιδιών. Η δημιουργία  του,  είναι  αποτέλεσμα  έρευνας,  η  οποία  στηρίχθηκε  στη θεωρία  του  «τυχαίου» ως  κινήτρου δημιουργίας της  τέχνης,. 

Μετά  από  την  πρώτη  έκδοση, το  έργο επανεκδόθηκε   με  τον τίτλο: Το  Μπλοκ  της  Φαντασίας  και  είναι  μια  νέα   και εμπλουτισμένη  έκδοση,  η οποία  κυκλοφορεί   από  τις εκδόσεις Gutenberg,  Αθήνα. Είναι  έργο   πρωτότυπο  και μοναδικό  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης.