- Ψυχοκινητικές δραστηριότητες για νήπια και προνήπια, Καστανιώτης, Αθήνα 1998, σελ.240

Οι δραστηριότητες που προτείνονται στο βιβλίο καλύπτουν τις ανάγκες μιας ολόκληρης χρονιάς και δίνονται με ιεραρχημένη σειρά εξέλιξης.

Στο  πρώτο μέρος (θεωρητικό) παρουσιάζονται οι ενότητες του ψυχοκινητικού τομέα, αναπτύσσεται ο ρόλος της ψυχοκινητικότητας στην αγωγή του νηπίου και δίνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη σωστή οργάνωση των ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων (δομή-χρόνος-χώρος-υλικά-παιδαγωγική ατμόσφαιρα).

Στο δεύτερο μέρος (πρακτικό) παρουσιάζεται για κάθε μέρα μια ολοκληρωμένη ψυχοκινητική δραστηριότητα (ενότητα-στόχος-οργάνωση-υλικά-προθέρμανση-κύρια φάση-χαλάρωση).

Στο τέλος του βιβλίου δίνονται επιπλέον ιδέες οι οποίες παρέχουν στο νηπιαγωγό τη δυνατότητα παρέμβασης στο προτεινόμενο καθημερινό πρόγραμμα. Να αναπροσαρμόσει δηλαδή το πρόγραμμά του σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της τάξης του.

Το βιβλίο είναι ένα απαραίτητο βοήθημα για νηπιαγωγούς, φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και παιδαγωγούς που εργάζονται σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα παιδιού, κατασκηνώσεις κ.ά.