- Μαθαίνω για το κρασί, εικ. Γιώτα Βερυκόκου, Καστούμης, Αθήνα 1995, σελ. 32

Με ιστοριούλες, παραμύθια, παιχνίδια, τα βιβλίο διασκεδάζει τα παιδιά και τους προσφέρει τις πρώτες γνώσεις για το  κρασί.