- Ηλουλουδοκυβέρνηση, εικ. Μαρία Γενιτσαρίου, Καστούμης, Αθήνα 1995, σελ 64

Είναι ένα σύγχρονο ελληνικό παραμύθι που με ευχάριστο τρόπο δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα των παιδιών όπως «Τι είναι κυβέρνηση; Τι είναι κόμματα, υπουργοί, πώς γίνονται εκλογές», και τα βοηθάει να κατανοήσουν ευκολότερα το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής όταν έρθει η ώρα να το διδαχθούν στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού.