- Ακονίζω το μυαλό μου (Με ασκήσεις ψυχοκινητικής-παρατήρησης και γραφής), εικ. Γιώτα Κούγιαλη, Καστούμης, Αθήνα 1993, σελ. 54

Το βιβλίο έχει σκοπό να ψυχαγωγήσει το μικρό παιδί με ευχάριστες «ασκήσεις» και να το φέρει σε μία πρώτη επαφή με την ποίηση.