- Προαναγνωστικές Δραστηριότητες, Καστανιώτης, Αθήνα 1998, σελ. 328

Το θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο είναι η προανάγνωση στο νηπιαγωγείο. Μετά τη σύντομη θεωρητική αντιμετώπιση του προβλήματος, ακολουθούν δραστηριότητες και παιχνίδια που δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να αρχίσουν από νωρίς μια συστηματοποιημένη επικοινωνία με το γραπτό λόγο και να αποκτήσουν τις πρώτες εμπειρίες και τις απαραίτητες προαναγνωστικές δεξιότητες για την κατάκτηση της ανάγνωσης.

Το βιβλίο χωρίζεται σε οκτώ ενότητες. Η κάθε ενότητα αποτελεί ένα βήμα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε σταδιακά, αβίαστα και χωρίς προβλήματα στην ανάγνωση, που αποτελεί ένα επίμαχο σημείο στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης.

Στόχος του βιβλίου είναι να προετοιμάσει το παιδί μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και επινοηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να το ευαισθητοποιήσουν και να το μυήσουν στη διαδικασία της αναγνωστικής δεξιότητας.

Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο σε νηπιαγωγούς, νηπιοκόμους, γονείς, φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων, και γενικά σε όλους όσοι ασχολούνται με την παιδαγωγική διαδικασία της προσχολικής ηλικίας.