- Η γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση – Προφορική επικοινωνία, Ανάγνωση, Γραφή, Β.Δ. Αναγνωστόπουλος (Επιμέλεια),  Καστανιώτης, Αθήνα 2002, σελ. 400

Οι εφαρμογές και η προσέγγιση της γλώσσας που περιλαμβάνει το βιβλίο Η γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση (Προφορική επικοινωνία – Ανάγνωση – Γραφή και γραπτή έκφραση) στηρίζονται και ακολουθούν τη λογική των νέων αποφάσεων του υπουργείου Παιδείας.

Οι δραστηριότητες έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία στην πράξη και θεωρούνται αξιοποιήσιμες από εκπαιδευτικούς και γονείς. Προτείνονται, επίσης, ως αφετηρία για καινούριες ιδέες και νέες μορφές καλλιέργειας στην προφορική έκφραση, την ανάγνωση, τη γραφή και γραπτή έκφραση, των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.

Καθεμιά από τις τρεις ενότητες του προγράμματος: α) Προφορική επικοινωνία (ομιλία και ακρόαση), β) Ανάγνωση και γ) Γραφή και γραπτή έκφραση.

Η σχετική βιβλιογραφία, εξάλλου, θα δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς για μια σύγχρονη ενημέρωση πάνω στη γλώσσα. Επίσης, καταχωρίζεται το ΦΕΚ με το «Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας», για να έχουν οι νηπιαγωγοί πλήρη γνώση των νέων προτάσεων και κατευθύνσεων σχετικά με τη σπουδή της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση.