- Ποίηση και σχολείο, Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1995, σελ. 144

Η παρούσα μελέτη είναι μια πρόταση-πρόκληση προς τους δασκάλους και τους καθηγητές που διδάσκουν λογοτεχνία στο σχολείο. Βασίζεται στη «θεωρία της πρόσληψης», που δέχεται το ρόλο του αναγνώστη ως καταλύτη στην ερμηνεία και κατανόηση του λογοτεχνικού έργου. Καλύπτει το σχετικό προβληματισμό θεωρητικά και πρακτικά. Έτσι, οι δειγματικές αναλύσεις ποιημάτων του πέμπτου κεφαλαίου είναι η εφαρμογή της μεθόδου που προτείνεται για την προσέγγιση της υπερρεαλιστικής, κυρίως ποίησης στο σχολείο.