- Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα, (Επιμέλεια: Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Κώστας Λιάπης), Καστανιώτης, Αθήνα 1995, σελ. 218

Στο συλλογικό αυτό έργο εξετάζονται ζητήματα θεωρίας και ερμηνείας του παραμυθιού× ζητήματα ιστορίας και ιστορικότητάς του× ζητήματα εικόνας του ανθρώπου (ιδιαίτερα της γυναίκας) μέσα στο παραμύθι. Συζητούνται επίσης θέματα της παιδαγωγικής και παιδευτικής σημασίας του παραμυθιού καθώς και οι τρόποι επικοινωνίας του με το παιδικό κοινό, όπως δραματοποίηση, παραμυθόδραμα κ.ά. Ακόμα εξετάζεται εδώ η αναβίωση της τέχνης του αφηγητή-παραμυθά, η αφήγηση του παραμυθιού στο σπίτι, η διδακτική του και η θέση του στο σχολείο ή στην προσχολική αγωγή.

Είναι έργο που ενδιαφέρει όσους ασχολούνται με το λαϊκό παραμύθι και τους λαϊκούς παραμυθάδες και βέβαια ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές της Φιλολογίας και των παιδαγωγικών τμημάτων των πανεπιστημίων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών.