- Λαϊκή παράδοση και παιδί, Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1999, σελ. 284

Το βιβλίο Λαϊκή παράδοση και παιδί περιέχει κείμενα που αποτελούν μια συλλογική προσπάθεια, για μια νέα προσέγγιση του πολύπλευρου αυτού θέματος υπό το φως νέων δεδομένων. Τα ζητήματα τα οποία εξετάζονται κυρίως από λαογραφική και παιδαγωγική πλευρά καλύπτουν με επάρκεια τα αντίστοιχα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, αλλά και όσων ασχολούνται με το λαϊκό πολιτισμό και τη λαογραφία. Εκθέτονται με σαφήνεια απόψεις γύρω από θέματα όπως το παιδί και η λαογραφία, λαογραφία και παιδική ηλικία, λαϊκό αίνιγμα και παιδί, το παιδί σε λαϊκά δρώμενα, το παιδί στη βυζαντινή αγιογραφία, την ελληνορθόδοξη παράδοση κ.ά. επίσης γίνεται ειδική αναφορά στο λαϊκό και έντεχνο παραμύθι, στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Ο τόμος Λαϊκή παράδοση και παιδί συμπληρώνεται από τον τόμο Λαϊκή παράδοση και σχολείο. Και οι δύο τόμοι απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και σε όσους ασχολούνται με το λαϊκό πολιτισμό και τη λαογραφία.