- Η  ελληνική Παιδική Λογοτεχνία κατά τη μεταπολεμική περίοδο 1945-1958,  Καστανιώτης, Αθήνα 1991, σ. 326

Το βιβλίο αυτό είναι μια ερευνητική εργασία διευρυμένη και εμπλουτισμένη με νέα δεδομένα (κυρίως βιβλιογραφικά) από τη σύγχρονη παιδική-νεανική λογοτεχνία. Στοιχεία, όπως η λεπτομερής και μεθοδική διερεύνηση του συγκεκριμένου χώρου, η καταγραφή και επεξεργασία του υλικού, καθώς και η επισήμανση ρευμάτων και αντιλήψεων προσφέρουν μια συνθετική και ερμηνευτική εικόνα του παιδικού και εφηβικού βιβλίου. Παράλληλα εντοπίζονται τα ιστορικά αίτια τα οποία ερμηνεύουν τη σταδιακή προώθηση και άνθηση του παιδικού βιβλίου στην Ελλάδα. Έτσι η μελέτη αυτή αποτελεί απαραίτητο διδακτικό εγχειρίδιο για τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων των πανεπιστημίων, καθώς και χρήσιμο βοήθημα για καθένα που ασχολείται με την παιδική λογοτεχνία.