Παναγιώτης Μανδράκης

 

O Παναγιώτης Μανδράκης γεννήθηκε στα Τρίκαλα  και κατοικεί στο Βόλο. Τελείωσε τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών. Από το 1987 μέχρι το 2001 υπηρέτησε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παρακολούθησε διάφορα σεμινάρια σχετικά με τη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, προσχολικής Εκπαίδευσης, αφήγησης, για το ελληνικό νεανικό-παιδικό μυθιστόρημα κι ένα σεμινάριο βιβλιοθηκονομίας (περιλάμβανε και εκπαίδευση στους Η/Υ). Εργάστηκε σε βιβλιοθήκη της Δ/θμιας  εκπαίδευσης στη Λάρισα. Τις τρεις τελευταίες σχολικές χρονιές αποσπάστηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού. Απ΄ το Αρχείο του Εργαστηρίου επέλεγε και είχε την επιμέλεια παραμυθιών τα οποία δημοσιεύονταν σε τοπική εφημερίδα για δυο χρονιές (2002-2003). Συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου Τα…Λιγαπόλα, Εργαστήριο Λόγου  και πολιτισμού, Βόλος 2002 (επιμ. Καθ. Β.Δ. Αναγνωστόπουλος – συνεργασία με επιστημονική ομάδα). Συνεχίζει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Π.Θ. με θέμα «Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία».